2012-12-03 Mikulášská v MC

Míkuláš, Anděl a Čerti v MC, mikulášská nadílka, písničky a básničky s vánoční tématikou, čertovský taneček

2012-11-04 Drakiáda

Pouštění draků, soutěže, úkoly o ceny

2012-09-09 Pohádkový les

Lesní procházka, na které děti doprovází pohádkové bytosti, soutěže a odměny

2012-05-29 O poklad lesních skřítků

Procházka spojená s hledání pokladu lesních skřítků, a plněním úkolů.

2012-05-31 Tvořílkové, Šikulové

Tvoření dětí v kroužcích Šikulů a Tvoříků v měsíci květnu.

2012-06-1 Malování domečku

Děti si samy na Den dětí vymalovaly nový papírový domeček.

2012-05-15 Výlet vláčkem do Čerčan

Výlet vláčkem na dětské hřiště v Čerčanech.

2012-04-28 Čarodějnice

Zábavné odpoledne se soutěžemi, opékáním buřtů a pálením čarodějnic.

2012-04-30 Tvořílkové, Šikulové

Tvoření našich nejmenších na výtvarných hernách Tvoříků a Šikulů.

2012-04-21 Školení první pomoci

Školení první pomoci u dětí 0-6 let. Teorie i praxe záchranných postupů, prevence úrazů.

2012-04-05 Dopoledne v pyžamech/Večerníček

Pyžamová párty s Večerníčkem plná písniček, cvičení, říkanek i tvoření s námětem večerních rituálů.

2012-03-24 jarní bazárek

Díky asi 25 dobrovolníkům se opět podařilo úspěšně uspořádat jarní bazárek. Prodávajících bylo 66 a celkově bylo prodáno zboží za 45 a půl tisíce.

2012-02-29 Tvořílkové, Šikulové

Únorové tvoření ve výtvarných dílničkách Tvoříků a Šikulů.

2012-01-31 Tvořílkové, Šikulové

Dílka našich nejmenších na dílničkách Tvoříků a Šikulů

2012-01-16 Jóga pro děti

Ukázka z hodiny jógy