2013-01-15 Hračkování v maskách

Tančení, hraní a zpívání a to celé oživeno maskami

2013-02-07 Hravé cvičeníčko s Patem a Matem

Zábavné cvičení s nejrůznějšími pomůckami, doplněné říkankami, básničkami

2013-03-23 Jarní bazárek

Prodej dětského jarního a letního oblečení

2013-02-26 Maškarní

Tanečky, soutěže a dovádění v maskách

2013-03-07 Dopoledne v pyžamech

Zábavné dopoledne v pyžamech plné říkanek, cvičení, tancování a to všechno pod dohledem kamaráda Večerníčka

2013-04-11 Čistá řeka Sázava

Pravidelná akce spojená s čistěním břehů řeky Sázavy od odpadků, připojení k akci organizované Posázavím o.p.s.

2013-04-26 Čarodějnice

Soutěže pro děti, opékání buřtíků, pálení čarodějnice

2013-05-21 Toulky přírodou

Procházka s dětmi do lesa, povídání si o rostlinách, zvířátkách a o tom, co rádi papají, sbírání lesních plodů, hledání a malování zvířátek, piknik

2013-05-23 Výlet do kina v Čerčanech

Výlet vlakem na dětské představení do kina v Čerčanech

2013-06-11 Dětská miniolympiáda

Oslava dne dětí, hry a soutěže pro děti na zemi, na vodě i ve vzduchu, rozdávání diplomů a odměn

2013-06-18 Výlet benešovským EKOvláčkem

Výlet vlakem do Benešova a pak okružní cesta EKOvláčkem po významných místech Benešova, výlet s našimi holandskými partnery

2013-11-7 Večerní putování za světýlky

Večerní bojovka s baterkami, noční putování lesem, hledání světýlek, poznávání pohádkových postaviček. Za splněný úkol si každý mohl orazítkovat kartičku, za kterou v cíli dostal diplom za odvahu a malou sladkou odměnu

2013-11-11 Svatomartinský průvod

Tradiční svatomartinský lampiónový průvod v čele se Svatým Martinem na bílém koni, svatomartinskými rohlíčky, teplým čajem...

2013-12-04 Mikulášská besídka

Tradiční návštěva Mikuláše, Čerta a Anděla, mikulášská nadílka pro děti, čertovské tanečky, zpívání koled v doprovodu hudebních nástrojů, básničky s mikulášskou tématikou