FITNESS PRO DĚTI

STŘEDA od 16.30 do 17.30

Pohybový kroužek pro děti 4 – 6 let
bez doprovodu rodičů.

Kroužek vede Jan Klimus
táta dvou malých dětí
Absolvované kurzy:
Vývojová kineziologie Level 1
Vývojová kineziologie Level 2

http://www.3dfa.cz/2015/08/18/vyvojova-kineziologie-ve-fitness-opravdu-je-i-pro-vas/

Zábavnou formou se děti naučí ovládat své tělo, získají správné pohybové návyky a držení těla.
Zjistí, jak funguje lidské tělo a co je potřeba pro zdravý růst a vývoj.
Cílem je zdraví a radost z pohybu.