Sportovky

Vedoucí kroužku: Miroslav Horák

pondělí 15:00–16:00 a čtvrtek 15:30–16:30 v zrcadlové tělocvičně v ZŠ Komenského

Kroužek Sportovky je určen dětem od 3 let a zaměřuje se na jejich celkový fyzický rozvoj, přístup ke sportu jako takovému, ale i na rozvoj motoriky (hrubé i jemné), postřehu, logické myšlení a mnoho dalšího. Veškeré aktivity jsou připraveny formou hry a mají i edukační cíle.

Ukázková hodina se bude konat v pondělí 3. 10. v 15:00, sraz před ZŠ Komenského v Týnci nad Sázavou. S sebou obuv na přezutí a pohodlné sportovní oblečení, popř. pití a svačinku (pro děti). Ukázková lekce bude spojena s informační schůzkou pro rodiče.

1 lekce = 50,- pro členy MC Motýlek / 100,- pro nečleny MC Motýlek.