Vážení rodiče, návštěvníci a členové,  

Děkujeme vám, že jste se rozhodli využívat prostor mateřského centra Motýlek k rozvoji různých zkušeností a dovedností svých dětí či svých vlastních v různých zájmových kroužcích, přednáškách, seminářích či hernách.

Pestrost nabídky různých aktivit je umožněna jednak tvořivými lidmi, kteří mají nápady a chuť něco nabídnout, a jednak těmi, kteří na tyto nabídky reagují, navštěvují je a platí za ně. Třetí stranu trojúhelníku tvoří organizační zázemí MC Motýlek, které zajišťuje finanční a právní chod.

 Žádná židle  nestojí na dvou nohách, k tomu jsou třeba alespoň tři. Ať už jste jakoukoli „nohou“ , jste důležití!

Pokud tvoříte skupinu platících účastníků aktivit, rádi bychom vás informovali o využití vašich financí – každý kroužek či aktivita by ideálně měla být soběstačná, ale není tomu tak. Oblíbené a nejnavštěvovanější herny například nemohou své náklady pokrýt. Stejně tak některé aktivity pro širší veřejnost, které MC pořádá a naplňuje tak důležitou roli v naší obci, komunitě, společenství (např.Svatomartinský průvod, Drakiáda apod.). Naopak jiné aktivity pokryjí svoje náklady – materiál, pojištění dětí, nájemné, hygienické potřeby, odměnu pro osobu zodpovědnou za aktivitu. Takovéto aktivity přinášejí zisk, který MC využije pro fungování těch nevýdělečných. A jen díky nim a dalším zdrojům (členství,bazárek,  sponzorské dary, příspěvky od města a granty, které nejsou jisté) je možné fungování celého Mateřského centra.

Zároveň se však můžete stát součástí dalších dvou skupin: mateřské centrum vám poskytne plnou podporu a zajištění, pokud sami máte chuť ostatním nějakou vlastní  aktivitu nabídnout. Můžete však také být součástí organizačního týmu MC Motýlek, a to v takové míře, jakou si sami zvolíte – zaplacením členství jste automaticky řádnými členy, kteří se mohou účastnit pravidelných schůzek a valných hromad, a tak mít přímý vliv na rozhodování.  Žádný nápad ani připomínka nejsou předem odmítnuty!

Je jen na Vás, jak a v jaké míře se chcete podílet na chodu našeho mateřského centra, ale jsme rádi, že chcete být jeho součástí!