LEGO kroužek

vedoucí kroužku: Jiří Pečenka

pondělí 17:00–18:15 (věk 6–12 let)

„LEGO kroužek“ je určen dětem od 6 do 12 let. Budeme stavět jak LEGO sady podle návodů, tak i volně podle fantazie na domluvené téma. Rozvíjí se tím u dětí jemná motorika, logické myšlení, představivost i trpělivost. Kroužek se koná bez doprovodu rodičů.

Nutné přihlášení se předem (kapacita je omezena, 1 kroužek pro max. 10 dětí); cena za pololetí 800,- (nečleni MC Motýlek), 750,- (členi MC Motýlek). Přihlášky na: info@mcmotylek.cz.