Kontakt

Spolek MC Motýlek
Okružní 520
25741 Týnec n/S
Tel. 602 633 410 Kateřina Pikousová
E-mail: info@mcmotylek.cz
číslo účtu: 286 122 459 / 0300
IČ: 70 85 86 91

Členství a partneři

Dlouhodobým partnerem Motýlku je jeho zakladatelka
Marcela Krejčíková

Děkujeme za spolupráci

Rekonstrukce v roce 2016 byla realizována s finančním přispěním Středočeského kraje.

Archiv příspěvků
Kam na výlet?

Archiv pro ‘Pouze pro členy MC’ Rubrika

PostHeaderIcon Pozvánka na valnou hromadu – 25.4. od 17:30 hod.

Představenstvo občanského sdružení „Mateřské centrum Motýlek, Týnec nad Sázavou“

se sídlem Týnec nad Sázavou, Okružní 520, PSČ : 257 41, IČ : 70858691

svolává v souladu s článkem 6 odst. 4 stanov sdružení

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat od 17,30 hod. dne 25. dubna 2012 v sídle sdružení

—————————————————————————————————————–

Pořad jednání :

 

1. Zahájení valné hromady

2. Volba orgánů valné hromady – předsedy a zapisovatele

3. Schválení hospodaření sdružení za rok 2011

4. Odvolání a volba členů představenstva

5. Různé

6. Závěr

Prezence členů sdružení začne v 17.00 hodin v místě konání valné hromady. Každý člen předloží při prezenci platný průkaz totožnosti. Zástupci předloží též plnou moc s ověřeným podpisem zmocnitele. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý člen sdružení sám.

Přehled o příjmech a výdajích sdružení za rok 2011 bude pro členy sdružení k dispozici při konání valné hromady.

Marcela Krejčíková, předseda představenstva  

Mateřské centrum Motýlek

PostHeaderIcon Viditelnost příspěvků pouze pro členy MC

Pokud není čtenář tohoto příspěvku přihlášen na této webové stránce, uvidí po vstupu do rubriky Pouze pro členy nebo pod štítkem administrace pouze tento příspěvek.  Pokud bude přihlášen a tudíž bude pravděpodobně členem mateřského centra, zobrazí se i další příspěvky.