Dnešní události
 • 19.4.2019 – Velikonoční prázdniny
  09:30, Organizace MC
Blížící se události
 • 22.4.2019 – Velikonoční prázniny
  10:00, Organizace MC
 • 23.4.2019Hračkování
  09:30, Herny pro děti
 • 24.4.2019Cvičeníčko
  09:30, Herny pro děti
Kontakt

Spolek MC Motýlek
Okružní 520
25741 Týnec n/S
Tel. 602 633 410 Kateřina Pikousová
E-mail: info@mcmotylek.cz
číslo účtu: 286 122 459 / 0300
IČ: 70 85 86 91

Členství a partneři
Děkujeme za spolupráci

Rekonstrukce v roce 2016 byla realizována s finančním přispěním Středočeského kraje.

Archiv příspěvků

Tágy příspěvku ‘valná hromada’

PostHeaderIcon Pozvánka na valnou hromadu – 25.4. od 17:30 hod.

Představenstvo občanského sdružení „Mateřské centrum Motýlek, Týnec nad Sázavou“

se sídlem Týnec nad Sázavou, Okružní 520, PSČ : 257 41, IČ : 70858691

svolává v souladu s článkem 6 odst. 4 stanov sdružení

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat od 17,30 hod. dne 25. dubna 2012 v sídle sdružení

—————————————————————————————————————–

Pořad jednání :

 

1. Zahájení valné hromady

2. Volba orgánů valné hromady – předsedy a zapisovatele

3. Schválení hospodaření sdružení za rok 2011

4. Odvolání a volba členů představenstva

5. Různé

6. Závěr

Prezence členů sdružení začne v 17.00 hodin v místě konání valné hromady. Každý člen předloží při prezenci platný průkaz totožnosti. Zástupci předloží též plnou moc s ověřeným podpisem zmocnitele. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý člen sdružení sám.

Přehled o příjmech a výdajích sdružení za rok 2011 bude pro členy sdružení k dispozici při konání valné hromady.

Marcela Krejčíková, předseda představenstva  

Mateřské centrum Motýlek